top of page

Ett vanligt problem för många patienter är tandgnissling och tandpressning, detta kan bland annat leda till huvudvärk och spända käkmuskler och inte minst slitage på tänderna. Detta slitage på tänderna är oftast mest framträdande på framtänderna som då kan bli kortare, hackiga och ojämna. På de bakre tänderna uppkommer istället gropar i varierande storlek.

En orsak till tandgnissling och tandpressning är stress, men det kan även ha att göra med obalans i ditt bett. På medicinskt språk kallas tandgnissling och tandpressning för bruxism. 
Det är av stor vikt att förhindra slitage av tänderna då slitaget ofta går snabbt. För att skydda tänderna och även bli av med huvudvärk och spända käkmuskler så kan man sätta in en bettskena som man bär nattetid, i vissa fall kan man även bära bettskena periodvis dagtid. En bettskena framställs av en tandtekniker efter att ett digitalt avtryck har tagits av tänderna med hjälp av en scanner.
Innan vi gör en bettskena diskuterar vi alltid med patienten om det först är några skador som vi behöver åtgärda innan bettskenan framställs, då bettskenan inte passar om man gör detta i efterhand. Oftast bygger vi på framtänderna med komposit för att jämna till det som blivit slitet och för att få en estetiskt bättre form på tänderna. Men det kan även vara så att man har en frakturerad tand längre bak i munnen som behöver lagas eller kronförses. 

Är du i behov av en bettskena eller undrar du över ditt slitage?
 

En orsak till tandgnissling och tandpressning är stress, men det kan även ha att göra med obalans i ditt bett. På medicinskt språk kallas tandgnissling och tandpressning för bruxism. 
Det är av stor vikt att förhindra slitage av tänderna då slitaget ofta går snabbt. För att skydda tänderna och även bli av med huvudvärk och spända käkmuskler så kan man sätta in en bettskena som man bär nattetid, i vissa fall kan man även bära bettskena periodvis dagtid. En bettskena framställs av en tandtekniker efter att ett digitalt avtryck har tagits av tänderna med hjälp av en scanner.
Innan vi gör en bettskena diskuterar vi alltid med patienten om det först är några skador som vi behöver åtgärda innan bettskenan framställs, då bettskenan inte passar om man gör detta i efterhand. Oftast bygger vi på framtänderna med komposit för att jämna till det som blivit slitet och för att få en estetiskt bättre form på tänderna. Men det kan även vara så att man har en frakturerad tand längre bak i munnen som behöver lagas eller kronförses. 

Är du i behov av en bettskena eller undrar du över ditt slitage?
 

12855C93-8FA3-4900-B535-B85281FF9B80.JPG
bottom of page