top of page

Ett vanligt problem som vi dagligen ser bland våra patienter är blottade tandhalsar. Dessa blottade tandhalsar orsakas av att man borstar tänderna med en för hård tandborste, för hård tandborstteknik eller att man har borstat för länge på vissa tandytor.

Det första som sker efter slitaget med tandborsten är att tandköttsnivån sjunker och rotytan/tandhalsen blir då blottad (oftast kan man se detta tydligt genom att färgen på rotytan/tandhalsen är något gulare), dessa blottade rotytor/tandhalsar kan ge besvär i form av ilningar för vissa. När tandköttsnivån väl har sjunkit så växer det aldrig tillbaka igen. Om man fortsätter att borsta för hårt eller för länge på dessa rotytor/tandhalsar så kommer man så småningom att börja nöta ned dessa ytor, rotytor/tandhalsar tål nämligen inte nötning på samma sätt som emaljen och då bildas urgröpningar. När slitaget har gått så pass långt så att rotytorna/tandhalsarna har gröpts ur så är det nödvändigt att åtgärda dessa för att förhindra att slitaget fortsätter in mot tandnerven. 

BEHANDLING

För att förhindra ytterligare slitage på rotytorna in mot tandnerven, lindra symtom i form av ilningar eller helt enkelt förbättra estetiken så kan man reparera dessa skador genom kompositpåbyggnad. Man behöver då inte borra något i tanden utan lagar den endast med fyllnadsmaterial (komposit). Man kan då välja på att ha tandfärgad komposit (samma färg som tanden) eller en rosa komposit som smälter in med omgivande tandkött.

Har du frågor eller är du intresserad av att åtgärda blottade rotytor/tandhalsar?
 

bottom of page