top of page

Dagens moderna tandreglering sker med tunna genomskinliga skenor, på Haga Tandläkeri erbjuds denna typ av tandreglering genom Invisalign som är världens första och största företag på aligners. Med Invisalign får du en nästintill osynlig tandställning som både är effektiv och säker. Tänderna flyttas med hjälp av avtagbara genomskinliga plastskenor som oftast byts ut en gång per vecka. Varje skena arbetar för att gradvis förflytta dina tänder tills de slutligen hamnar i rätt position. 

 

Haga Tandläkeri är en av de kliniker i Stockholm som varje år gör flest Invisalignbehandlingar, våra certifierade tandläkare har behandlat fler än 400 patienter och har således stor erfarenhet av olika sorters bettavvikelser. Haga Tandläkeri har för tredje året i rad tilldelats den extraordinära utmärkelsen Diamond Elite APEX som utfärdas av Invisalign med motiveringen "For your exceptional achievement as an Invisalign provider".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bästa Invisalignbehandlaren i Stockholm

Tänderna flyttas lite i taget

Genom att använda Invisalign som behandlingsmetod når du önskat resultat under en relativt kort behandlingsperiod (ca 3-6 månader) i jämförelse med den traditionella “rälsen” som istället tar år. Eftersom att tänderna flyttas lite i taget så är det en skonsam och säker metod. Skenorna används under hela dygnet och avlägsnas endast tillfälligt när du ska äta, dricka annat än vatten eller borsta tänderna. Skenorna rengörs enkelt genom att skölja med ljummet vatten och borsta med mjuk tandborste.

 

Kan bettfel korrigeras med Invisalign?

Över fem miljoner människor runt om i världen har hittills fått hjälp med att korrigera sina bettavvikelser. Utöver estetiskt störande tandrader så finns en annan viktig fördel för trångställda tänder. Trångställning medför ökad risk för både karies och tandlossning då rengöring av framför allt mellanrummen mellan tänderna försvåras. Genom att räta ut tänderna och skapa mer plats för dem så skapas fina förutsättningar för ett friskt och motståndskraftigt bett och som en trevlig bonus ett vackert leende. 

 

När du kommer till oss på en konsultation för Invisalign så tittar vi på dina tänder och ditt leende samt går igenom dina specifika önskemål. Vi scannar dina tänder en intraoral scanner och fotograferar dina tänder och bett, efter det kan vi ta fram en så kallad Clincheck via Invisalign, i denna kan vi sedan visa i en simulation exakt hur vi kan flytta på dina tänder och vilket resultat vi kan få samt hur låg tid det skulle ta. 

 

Välkommen på konsultation för Invisalign!

Korrigering när det är för trångt mellan tänderna

Räta ut trånga tänder med hjälp av invisalign

Korrigering vid korsbett då över- och underkäke är osynkade

Korsbett kan åtgärdas med en invisalignbehandling (osynlig tandställning)

Korrigering av glesa tänder och kan många gånger vara ett alternativ istället för implantat eller påbyggnad av fasad.

Invisalign (osynlig tandställning) i Stockholm

Korrigering av underbett där tänderna succesivt förflyttas i rätt läge

Invisalignbehandling i Vasastan/Hagastaden

Korrigering av djupt bett där tänderna succesivt förflyttas i rätt läge

Ett djupt bett går också att fixa till med invisalign
 • Vad är Invisalign?
  Invisalign är en tandregleringsbehandling där man flyttar på tänderna med hjälp av genomskinliga, avtagbara skenor som placeras över tänderna för att gradvis justera deras position.
 • Hur går Invisalignbehandlingen till?
  Invisalignskenorna appliceras på tänderna och byts ut varje vecka eller i vissa fall varannan vecka, skenorna flyttar tänderna stegvis till önskat läge. Varje uppsättning av skenor är tillverkad för varje enskild patient utifrån deras individuella tandposition och tandform.
 • Kan man äta med skenorna på sig?
  Nej, man tar av sig skenorna när man äter.
 • Vilka tandavvikelser kan man behandla med Invisalign?
  Invisalign kan behandla ett brett spektrum av tandavvikelser bland annat korsbett, överbett, underbett, öppna bett, trångställning och roterade eller lutande tänder.
 • Hur lång tid tar Invisalignbehandlingen?
  Behandlingstiden är individuell och avgörs av vilken typ av avvikelser som ska korrigeras men vanligtvis varar behandlingen mellan 6 och 12 månader.
 • Behöver man ha fästen (attachments) på tänderna?
  Ja, man behöver ha små transparanta fästen (attachments) på vissa tänder under Invisalignbehandlingen. Antalet fästen och placering av dem beror på vilka tänder som ska flyttas samt vad det är för typ av förflyttning som ska utföras. Fästena är gjorda av komposit (plast) och limmas på tänderna vid behandlingsstarten, fästena avlägsnas sedan när tänderna har flyttats klart.
 • Vad är IPR?
  IPR utförs framför allt när det är ont om plats och trångt för tänderna i käkarna. IPR innebär att man polerar mellan tänderna för att skapa små mellanrum, på detta sätt skapar vi utrymme som man sedan använder sig avför att räta ut tänderna. Det är noggrant uträknat i behandlingsplanen var man ska lägga denna polering och det är endast det yttersta skiktet av emaljen som poleras. Det är inte skadligt då större delen av emaljen är kvar intakt. Det här är en skonsam metod för att skapa mer plats och man slipper på detta sätt dra ut en eller flera tänder.
 • Påverkar tandreglering med Invisalign talet?
  Invisalignskenorna är väldigt tunna och smidiga, under första veckan kan de påverka talet något, därefter vänjer man sig och det brukar inte höras eller märkas att man har skenorna på plats.
 • Hur bibehålls resultatet efter avslutad behandling med Invisalign?
  Efter behandlingen är det viktigt med någon form av fasthållning av tänderna (retention). På Haga Tandläkeri använder vi både retentionstråd (en tunn metalltråd som limmas fast bakom framtänderna) och Viveraskenor. Det har det visat sig att det oftast inte räcker med retention från enbart den ena eller det andra alternativet, därför kombinerar vi både tråd och Viveraskenor.
 • Vad är Viveraskenor?
  Viveraskenor är de skenor som används efter behandlingen för att hålla kvar tänderna i det nya läget, man behöver då inte ha några fästen på tänderna. Viveraskenorna är genomskinliga, tunna och släta. Första 6 månaderna efter att tänderna flyttats behöver man bära Viveraskenorna ca 15 timmar/dygn och efter 6 månader övergår man till att bära dem nattetid.
 • Vilka fördelar finns det med Invisalign jämfört med traditionell tandställning (räls)?
  Invisalignskenorna är nästan osynliga, avtagbara och skapar inte irritation eller skav på insidan av kinder/läppar som traditionella tandställningar ofta gör. Behandlingstiden är generellt sett mycket kortare med Invisalign och man drar inte ut tänder som man ofta gör vid behandling med traditionell tandställning. Med Invisalign är det också mindre risk för karies och missfärgningar jämfört med traditionell tandställning.
 • Finns det några nackdelar med Invisalign?
  Invisalign kräver mer ansvar från patienten jämfört med traditionella tandställningar eftersom man själv måste se till att ha skenorna på sig.
 • Är Invisalignbehandlingen smärtsam?
  Invisalignbehandlingen är vanligtvis helt smärtfri, men vissa patienter kan uppleva att tänderna blir ömma när de byter till en ny uppsättning skenor.
 • Är Invisalign-behandlingen lämplig för alla?
  Invisalign kan behandla de flesta typer av tandavvikelser, vid en första konsultation görs alltid en bedömning om Invisalign är en lämplig behandlingsmetod för en viss patient. På Haga Tandläkeri kan du komma på en kostnadsfri konsultation för Invisalign, då kan vi med hjälp av en digital scanning och foton ta fram en simulation över hur slutresultatet efter en eventuell behandling skulle kunna bli.
 • Kan man behandla endast en käke med Invisalign?
  I vissa fall när det handlar om ett lättare behandlingsbehov så kan det vara möjligt att endast behandla en av käkarna. Men oftast behöver man flytta på tänderna i båda käkarna för att tänderna i över- och underkäke ska passa ihop efter behandlingen.
 • Varför ska jag välja att göra min Invisalignbehandling hos just Haga Tandläkeri?
  Vi på Haga Tandläkeri är en av de kliniker i Stockholm och därmed också i Sverige som gör flest Invisalignbehandlingar och vi har tack vare det stor erfarenhet och kunskap inom det här området. Vi har 2 år i rad fått utmärkelsen ”Invisalign Diamond Elite Apex” av Invisalign. Något som också utmärker oss som tandregleringsklinik med osynlig tandställning är att vi i varje enskild patients behandlingsplan även är uppmärksamma på små detaljer som gör att slutresultatet blir det bästa möjliga, vi har med andra ord ett öga för estetik. Utöver det så har vi på Haga Tandläkeri alltid en helhetssyn över hela munnen, vi tipsar gärna om ytterligare förbättringar som kan utföras i samband med Invisalignbehandlingen, det kan till exempel vara behandling av störande, vita fläckar på tänderna, en ny krona på en tand eller komposituppbyggnad av slitna framtänder. Vi strävar alltid efter att uppnå ett högestetiskt men naturligt resultat. Som patient är det viktigt att tänka på att välja en klinik som kontinuerligt gör många Invisalignfall eftersom man som behandlare då har rutin och kunskap, något som kan vara svårt att bibehålla om man endast gör ett fåtal fall per år.
 • Vad innebär Invisalign Diamond Elite Apex?
  Utmärkelsen Invisalign Diamond Apex Elite ges till de kliniker/behandlare som gör flest Invisalignfall. Haga Tandläkeri har tilldelats denna utmärkelse under de senaste 2 åren med motiveringen "For your exceptional achievement as an Invisalign provider".
 • Hur mycket kostar en Invisalignbehandling?
  Kostnaden för en Invisalignbehandling varierar beroende på vilken typ av tandavvikelser som ska korrigeras, det innebär att omfattningen av behandlingen och behandlingstiden avgör priset. På Haga Tandläkeri kostar en Invisalign-behandling ca 40 000 – 50 000 SEK (från 25 000 SEK för endast en käke). Det är viktigt att som patient känna till vad som ingår i din tandregleringsbehandling, oftast tillkommer annars kostnader som inte står med i grundpriset. På Haga Tandläkeri ingår utöver grundomgången även en extra omgång med skenor (om det behövs ytterligare korrigeringar efter avslutad behandling) samt både Viveraskenor och retentionstråd (separat kostnad för Viveraskenor är 4500 SEK och för retentionstråd 3000 SEK per käke).
bottom of page