top of page

En annan typ av tandfasader än porslinsfasader är kompositfasader. Med kompositfasader kan man ändra tändernas färg och form, reparera skadade eller slitna tänder, exempelvis efter att ha gnisslat mycket på tänderna. Man kan även göra fasader på tänderna istället för tandreglering samt stänga mellanrum eller glipor mellan tänderna.

Med kompositfasader behöver man som regel inte slipa lika mycket på tänderna som med porslinsfasader, ibland behöver man inte slipa något alls vilket är bra då man alltid vill behålla så mycket som möjligt av den ursprungliga tanden. När man gör en kompositfasad skulpteras kompositen i flera lager på tandens yta och avslutas sedan med att poleras. Eftersom att dessa fasader utförs direkt på kliniken så går behandlingen snabbare än med porslinsfasader då man inte behöver skicka arbetet till en tandtekniker.

Vid alla former av fasader och påbyggnader på framtänderna så rekommenderar vi även en bettskena för att säkerställa hållbarheten framförallt för tandgnisslare.

Kompositfasader
bottom of page