top of page

På Haga Tandläkeri utför vi all slags tandvård. Vi rekommenderar som regel att man kommer på tandläkarundersökning en gång om året även om man inte upplever några symtom eller besvär, detta för att upptäcka eventuella kariesangrepp eller inflammationer i tandköttet innan det har gått för långt. På detta sätt kan man i många fall till exempel undvika lagningar då man får stopp på kariesangreppet i ett tidigt skede. Ett annat vanligt problem är tandgnissling, detta kan medföra kraftigt avkortade eller ojämna framtänder, återkommande huvudvärk och spända käkmuskler (se separat avsnitt om tandgnissling).

KARIES (HÅL I TÄNDERNA)
När det uppstår ett kariesangrepp (hål) i tandytan så blir tandsubstansen demineraliserad och det innebär att tandytan blir mjuk och löses upp. Gör man ingenting åt kariesangreppet så kommer det fortsätta att växa. För att få stopp på angreppet så behöver man borra bort det sjuka området så att endast frisk tandsubstans återstår, efter det så fyller man upp kaviteten med kompositmaterial och tanden har lagats. Har man kariesangrepp som sitter ytligt i emaljen så lagar vi inte dem, dessa kan man nämligen få att stanna av med noggrann munhygien och extra fluortillskott. Om ett kariesangrepp blir så djupt att det når ända in pulpan (tandnerven) så måste tanden rotfyllas, detta för att undvika värk och infektioner i käkbenet.

TANDLOSSNING 
Tandköttsinflammation (gingivit) orsakas av bakterier i plack och tandsten. Dessa ger rött, svullet och lätt blödande tandkött. Behandlas gingiviten i tid kan man uppnå en fullständig utläkning men tillåter man processen att fortskrida så uppstår så småningom tandlossning (parodontit), vilket innebär att bakterierna har orsakat nedbrytning av benet runt tanden.
 
Diabetiker och rökare löper högre risk att drabbas av parodontit på grund av ett försämrat immunförsvar. Även arvsanlagen har betydelse för risken för tandlossnings. Gingivit och parodontit kan förebyggas och åtgärdas med god munhygien och regelbundna besök hos tandhygienisten som tar bort tandsten i tandfickor, putsar och polerar samt informerar om hur du bör sköta dina tänder. 
 
Vi rekommenderar alla våra patienter att regelbundet besöka våra tandhygienister
 

 

tandkrona tandbro

KRONOR OCH BROAR
När en tand har förlorat för mycket tandsubstans, till exempel som följd av ett stort kariesangrepp eller en större fraktur så är bästa behandlingsalternativet att sätta en krona på tanden, detta för att skydda det som finns kvar av tanden och för att kunna få tillbaka tandens ursprungliga form. Tandläkaren formar till tanden och scannar den sedan med en digital scanner, därefter är det en tandtekniker som framställer kronan. När kronan sedan levererats till kliniken så cementerar tandläkaren fast den. Saknar man en hel tand så kan man i vissa fall sätta två kronor på tandluckans omgivande tänder och i luckan sitter det då fast en tand som inte har någon rot, detta kallas för bro.
 

 

bottom of page