top of page

Om du lider eller någon gång har lidit av ätstörningar så kan detta synas på dina tänder, oftast i form av erosionsskador (frätskador). Detta innebär att man saknar emalj på vissa ytor av tänderna, oftast på tändernas insidor. Ibland kan hela emaljytan vara borta och tanden är då helt blottad och oskyddad. Vissa besväras inte av dessa skador  medan andra kan ha milda till svåra symtom i form av ilningar, vid svåra besvär så kan det vara ett så pass stort problem att man till och med undviker viss typ av mat och dryck.

Dessa emaljskador går att åtgärda med hjälp av någon form av uppbyggnad, i lätta till måttliga fall bygger man upp tänderna med kompositmaterial och i svårare fall med porslinskronor eller porslinsinlägg. 
 
De flesta som har eller har haft ätstörningar upplever mycket skam och tabu kring deras problematik och just tandskador som följd av ätstörningar är inte något som det inte pratas så mycket om. Vi på Haga Tandläkeri vill därför lyfta denna problematik och göra vad vi kan för denna patientgrupp ur tandvårds perspektiv. Genom att behandla dessa tandskador kan vi ge patienter bättre livskvalitet och förebygga att ytterligare tandytor och till och med hela tänder går förlorade på sikt. 
 

Har du eller har du haft någon form av ätstörning och vill ha hjälp med dina tänder?

bottom of page